Quảng cáo taxi tràn thân sau xe

Giá tham khảo:
2,800,0003,500,000 /tháng

Vị trí:

Mọi vị trí

Kích thước:

Loại OOH:

quảng cáo phương tiện giao thông

Số mặt:

2

Thông tin: Quảng cáo taxi tràn thân sau xe

ID:

taximailinh-01234

Phân loại:

quảng cáo phương tiện giao thông

Loại chiếu sáng:

Không

Tỉnh/Thành phố:

Bắc Giang

Quận/Huyện:

Địa chỉ:

Gần quốc lộ/ Trung tâm thương mại:

Quảng cáo taxi tràn thân sau xe

Xe 7 chỗ: W220 x H104

Xe 4 chỗ: W180 x H89

 

Phương tiện liên quan

b1

Giá tham khảo:
500,000/tháng

v4

Giá tham khảo:
800,000/tháng

v2

Giá tham khảo:
700,000/tháng

v1

Giá tham khảo:
700,000/tháng

Untitled-2 (21)

Giá tham khảo:
2,800,0003,500,000/tháng

Untitled (28)

Giá tham khảo:
21,600,00048,000,000/tháng

Untitled (28)

Giá tham khảo:
21,600,00048,000,000/tháng

Untitled (27)

Giá tham khảo:
21,600,00048,000,000/tháng

Shopping Cart
Scroll to Top