Media Owner

Giải pháp bán hàng trực tuyến cho các công ty quảng cáo ngoài trời nhằm tìm kiếm người mua phù hợp nhất.

5 LỢI ÍCH NỔI BẬT

_____


Tối ưu phương thức kinh doanh

Dễ dàng khai thác nhu cầu của du khách thông qua nền tảng trực tuyến nhằm tối đa hóa hiệu quả và doanh thu.


Bán hàng thụ động

Nguồn thu cho từng trạm vũ trụ truyền thông được chuyển sanh kênh tự động, trực tuyến


Dễ dàng tiếp cận người mua

Rich Skyview giúp chủ sở hữu các trạm vũ trụ truyền thông giao thoa nhiều du khách nhất có thể.


Quản lý tồn kho

Loại bỏ những trạm vũ trụ "bị lãng quên". Từ đó, tận dụng tối ưu và mang lại giá trị cho chủ sở hữu và du khách.


Lên kế hoạch tổng thể

Chủ sở hữu trạm vũ trụ sẽ nắm bắt nhanh chóng nhu cầu, kế hoạch tổng thể để đưa ra tư vấn.

Đăng ký chủ sở hữu phương tiện tại đây!

_____

Shopping Cart
Scroll to Top