Quảng cáo trong xe taxi – Túi treo

Giá tham khảo:
500,000 /tháng

Vị trí:

bên trong xe

Kích thước:

Loại OOH:

Quảng cáo phương tiện giao thông

Số mặt:

Thông tin: Quảng cáo trong xe taxi – Túi treo

ID:

Phân loại:

Quảng cáo phương tiện giao thông

Loại chiếu sáng:

Tỉnh/Thành phố:

Bắc Giang

Quận/Huyện:

Địa chỉ:

Gần quốc lộ/ Trung tâm thương mại:

Phương tiện liên quan

v4

Giá tham khảo:
800,000/tháng

v2

Giá tham khảo:
700,000/tháng

v1

Giá tham khảo:
700,000/tháng

t2

Giá tham khảo:
2,800,0003,500,000/tháng

Untitled-2 (21)

Giá tham khảo:
2,800,0003,500,000/tháng

Untitled (28)

Giá tham khảo:
21,600,00048,000,000/tháng

Untitled (28)

Giá tham khảo:
21,600,00048,000,000/tháng

Untitled (27)

Giá tham khảo:
21,600,00048,000,000/tháng

Shopping Cart
Scroll to Top