Pano ốp tường, 80A Bến Vân Đồn, Quận 4, TP HCM

Giá tham khảo:
72,210,000866,520,000 /tháng

Vị trí:

Tp.HCM

Kích thước:

12.1mH x 13.4mW x 1 side

Loại OOH:

Pano

Số mặt:

1

Thông tin: Pano ốp tường, 80A Bến Vân Đồn, Quận 4, TP HCM

ID:

chieuduongpanoTPHCM-Q4-1

Phân loại:

Pano

Loại chiếu sáng:

10 set LED 100W - 4 hours/ night (18:00 – 22:00)

Tỉnh/Thành phố:

Tp. Hồ Chí Minh

Quận/Huyện:

Địa chỉ:

80A Bến Vân Đồn, Quận 4, TP HCM

Gần quốc lộ/ Trung tâm thương mại:

Phương tiện liên quan

IMG_8107

Giá tham khảo:
0/tháng

5 (1)

Giá tham khảo:
0/tháng

Untitled - 2023-09-20T171443.751

Giá tham khảo:
0/tháng

Untitled - 2023-09-20T170056.935

Giá tham khảo:
0/tháng

Untitled - 2023-09-20T164807.106

Giá tham khảo:
0/tháng

Untitled - 2023-09-20T163431.331

Giá tham khảo:
0/tháng

Untitled - 2023-09-20T161404.761

Giá tham khảo:
0/tháng

Untitled - 2023-09-20T155711.832

Giá tham khảo:
0/tháng

Shopping Cart
Scroll to Top